metaldis[at]metaldis.ee

Lloyd’s Register Verification Certificate number: 0038/CPR/CFO6020618

Lloyd’s Register Verification Certificate number: 0038/CPR/CFO6020618

Selgitusi

Kanderibi

Serviti asetsevad ribaterased, mis moodustavad kandva konstruktsiooni.

Sideribi

Kandvate ribaterastega risti paigutuv materjal, mida kasutatakse kanderibide sidumiseks. Nt. väänatud nelikant, väiksem või samas mõõdus ribateras.

Kanderibide jaotus

Kõrvuti asetsevate kanderibide vaheline mõõt, mõõdetuna silma keskelt – silma keskele. Paigutuse muutmise abil on võimalik kasvatada või kahandada resti kandevõimet ja massi.

Sideribide jaotus

Kõrvuti asetsevate kanderibide vaheline mõõt, mõõdetuna silma keskelt – silma keskele.

Resti pikkus / Kanderibi pikkus

Resti pikkuse juures käsitletakse alati kanderibide pikkust, mis on ühtlasi ka nende kandesuund. Tegemist on olulise parameetriga! Täpsustuse puudumisel käsitletakse resti pikkuse ja kandesuunana formaadi esimest mõõtu. Nt. 2000×1000 mm – pikkus/kandesuund 2000 mm.

Resti laius / Sideribi pikkus

Resti laius ehk sideribide pikkus, ei ole kandev. Laiusmõõt on soovitatav jaotada täissilmale ehk laius jagatud kanderibide paigutusega + kanderibi paksus.

Sille

Kahe, kanderibidega risti asetseva tugitala vaheline kaugus teineteisest. Üks restiformaat võib ulatuda üle mitme tugitala. Silde ning sellel asetsevale restile rakendatava koormuse järgi valitakse sobiva kanderibiga rest, vastavalt koormustabelile.

Ääristus

Kande- ja sideribisid siduv ning formaadi kontuuri sulgev materjal. Keevitatakse kanderibide külge. Üldjuhul ribateras. Kasutatakse ka sisselõigete ning läbiviikude puhul, vt.ääristused.

Varvasplaat

Mitmetasandiliste, avatud servadega platvormide puhul kasutatav ääristus-ribateras, mis on kuni 150mm kõrgem resti tasapinnast/kanderibidest. Plaat keevitatakse kanderibide külge vajalikel külgedel või sisselõigetel ja viikudel. Võib kinnituda ka piirdepostidele.

Resti mõõdud

Restid on saadaval nii standardmõõtudes ja paneelides kui ka vastavalt mõõtudele. Üldjuhul tarnitakse reste tellitud mõõtudes või selleks esitatud joonistest lähtuvalt koos soovitud lisatöötlustega.

Väljalõiked

Väljalõigete all käsitletakse ristkülikukujulisest formaadist, vastavalt joonistele, tehtavaid välja-või sisselõikeid. Samuti ka diagonaalseid või erikujulisi sirglõikeid. Väljalõikeid arvestatakse eraldi, tükkide või meetrina.