metaldis[at]metaldis.ee

Lloyd’s Register Verification Certificate number: 0038/CPR/CFO6020618

Lloyd’s Register Verification Certificate number: 0038/CPR/CFO6020618

Skaidrojumi

Nesošā sloksne

Uz šķautnēm uzstādītās sloksnes tērauds, kas veido nesošo konstrukciju.

Savienojošais stienis

Perpendikulāri nesošajam sloksnes tēraudam uzstādītais materiāls, ko izmanto nesošo slokšņu savienošanai. Piem. liekta četrkante, mazāks vai līdzvērtīga lieluma slokšņutērauds.

Nesošo sloksņu sadalījums

Blakus novietoto nesošo slokšņu izmērs, mērīts no šūnas centra līdz šūnas centram. Mainot uzstādīšanas veidu ir iespējams palielināt vai samazināt režģa nestspēju un masu.

Savienojošo stieņu sadalījums

Blakus novietoto nesošo slokšņu izmērs, mērīts no šūnas centra līdz šūnas centram.

Režģa garums / Nesošās sloksnes garums

Mērot režģa garumu vienmēr tiek  mērīts nesošās sloksnes garums, kas ir arī to nesošais virziens. Šis ir ļoti svarīgs parametrs! Gadījumā ja nav pieejami precīzi aprēķini par pamatu tiek ņemts rezģa garuma un nesošā virziena pirmais rādītājs. Piem. 2000 × 1000 mm – garums/nesošais virziens 2000 mm.

Režģa platums / Savienojošo stieņu garums

Režģa platums jeb savienojošā stieņa garums nav nesošs. Platuma izmēru ir ieteicams sadalīt līdz pilnai šūnai jeb platums dalīts ar nesošās sloksnes novietojumu + nesošās sloksnes biezums.

Nesošo profilu attālums

Perpendikulāri nesošajām sloksnēm novietoto divu balstu savstarpējais attālums. Viena režģa formāts var pārsniegt vairākus balstus. Pēc nesošo profilu attāluma un uz tiem uzstādāmās sloksnes nestspējas tiek izvēlēts piemērots nesošās sloksnes režģis, pamatojoties uz  nestspējas tabulu.

Apmalojums

Nesošo slokšņu un savienojošo stieņu savienojošs un formāta kontūru noslēdzošs materiāls. Tiek piemetināts pie nesošajām sloksnēm. Pamats sloksnes tērauds. To izmanto ielaidumu un sķērsojumu gadījumā, sk. apmalojums.

Varvasplaat/ Aizsargmala

Vairāklīmeņu platformām ar atvērtām malām izmantotais apmalojums-režģa tērauds, kas ir līdz 150mm augstāks par režģa līmeni /nesošas sloksnes limeni. Mala tiek piemetināta pie nesošās sloksnes malās, kur tas nepieciešams vai ielaidumos un šķērsojumos. Ir piestiprināma arī pie robežstabiem.

Režģa izmēri

Režģi ir pieejami gan standarta izmēra un paneļos, gan arī atbilstoši individuālajiem izmēriem. Režģi tiek piegādāti pasūtītajos izmēros, kā arī kopā ar vēlamajiem papildus darbiem, kas izriet no iesniegtajiem rasējumiem.

Izgriezumi

Par izgriezumu tiek uzskatīts taisnstūra formas ar rasējumu pamatots izgriezums vai iegriezums. Tapat tiek veikti arī diagonāli vai īpašas formas taisngriezumi. Izgriezumi tiek rēķināti atsevišķi, par gabala vai metra vienību.