metaldis[at]metaldis.ee

Lloyd’s Register Verification Certificate number: 0038/CPR/CFO6020618

Lloyd’s Register Verification Certificate number: 0038/CPR/CFO6020618

Selvityksiä

Kantoripa

Reuna reunaa vasten sijaitsevat ripateräkset, jotka muodostavat kantavan rakenteen.

Kiinnikeripa

Kantavien ripateräksien suhteessa ristiin sijaitseva materiaali, jota käytetään kantoripojen sitomiseen. Esimerkiksi puserrettu nelikulmaripateräs, joka on pienempi tai samankokoinen.

Kantoripojen välimatka

Rinnakkaisten kantoripojen välinen etäisyys, mitattuna silmän keskeltä silmän keskelle. Sijaintia muuttamalla on mahdollista suurentaa tai pienentää ritilän kantokykyä ja painoa.

Kiinnikeripojen välimatka

Rinnakkaisten kantoripojen välinen etäisyys, mitattuna silmän keskeltä silmän keskelle.

Ritilän pituus / Kantorivan pituus

Ritilän pituutena käsitellään aina kantoripojen pituutta, joka on samalla myös niiden kantosuunta. Kyseessä on tärkeä parametri. Tarkennuksen puuttuessa käsitellään ritilän pituuden ja kantosuuntana kappaleen ensimmäistä mittaa. Esimerkiksi 2000×1000 mm – pituus/kantosuunta 2000 mm.

Ritilän leveys / Kiinnikerivan pituus

Ritilän leveys eli kiinnikeripojen pituus, ei ole kantava. Leveysmitta on suositeltavaa jakaa täyssilmälle eli leveys jaettu kantoripojen sijainnilla + kantorivan paksuus.

Jänneväli

Kahden, kantorivan suhteen ristissä sijaitsevan, tukipalkin välinen etäisyys toinen toisestaan. 1 ritilä voi ulottua monen tukipalkin yli. Jänneväli ja sillä sijaitsevalle ritilälle toteutuvan kuormituksen mukaan valitaan sopiva kantoriparitilä, vastaten kuormitustaulukkoa.

Reunustus

Kanto- ja kiinnikeripoja sitova ja kappaleen muodon sulkeva materiaali. Hitsataan kantoripojen kylkeen. Yleensä ripateräs. Käytetään myös sisennyksissä ja läpivienneissä, katso reunustukset.

Varvaslevy

Monitasoisissa, avoreunaisissa, laitureissa käytettävä reunustus-ripateräs, joka on jopa 150 mm tasoa/kantoripoja korkeampi. Levy hitsataan kantoripojen kylkeen tarvittaviin kylkiin tai sisennyksiin ja läpivienteihin. Voidaan kiinnittää myös aitatolppiin.

Ritilän mitat

Ritilöitä on saatavana sekä standardimittaisina että paneeleina tai myös annetuissa mitoissa. Yleensä ritilöitä toimitetaan tilatuissa mitoissa tai lähtien sitä varten esitetyistä piirustuksista haluttujen lisäkäsittelyjen mukaan.

Leikkaukset

Leikkauksina käsitellään ristinmuotoista kappaletta, piirustusten mukaan, tehtäviä irtileikkauksia tai sisennyksiä. Samoin myös poikittaisia tai erimuotoisia suoria leikkauksia. Irtileikkaukset lasketaan erikseen, kappaleina tai metreinä.